Kitchen Icon

Description

Kitchen Icon. Vector black kitchen icon on white background.